• Εμπορία οπωροκηπευτικών
  • Διάθεση αγροτικών εφοδίων(λιπάσματα, φάρμακα)
  • Λογιστική εξυπηρέτηση των μελών του
  • Παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη του, για την προώθηση και την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που προστατεύουν τις καλλιέργειες και σέβονται το περιβάλλον.