Η Ο.Π. Προφήτη Ηλία διαθέτει σήμερα την υποδομή να εξυπηρετεί τα μέλη του είτε υπό τη μορφή της πρωτοβάθμιας  οργάνωσης ,είτε υπό  τη  μορφή της Ομάδας Παραγωγών .

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που διαθέτει είναι αποπληρωμένος στο σύνολό του και δεν υφίσταται ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει σήμερα ο Συνεταιρισμός είναι:

 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

►Σε απόσταση 300 μέτρων από τον οικισμό Προφήτη Ηλία  διαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο 15.000 τ.μ. στο οποίο υπάρχουν οι εγκαταστάσεις της ομάδας παραγωγών του Προφήτη Ηλία.

►Κτίριο Διαλογητηρίου διαστάσεων 60,20*25,20μ.,εμβαδού 1517,04 τ.μ με ενσωματωμένο διόροφο κτίριο γραφείων διαστάσεων 10,20*10,20μ.,εμβαδού 104,04 τ.μ. σε κάθε όροφο.

►Ψυγείο διαστάσεων 40,10*20,00μ.,εμβαδού 802,00 τ.μ.

►Μηχανοστάσιο διαστάσεων 15,00*5,00 μ.,εμβαδού 75,00 τ.μ.

►Αποθήκη διαστάσεων 20,10*20,00 μ.,εμβαδού 402 τ.μ.

►Ράμπες (φόρτωσης, εκφόρτωσης) διαστάσεων 60,20*10,00μ. και 35,20*5,00μ.,εμβαδού 602,00 και 176,00 τ.μ. αντίστοιχα.

►Αποθήκη φυτοφαρμάκων διαστάσεων 20,00*15,00 μ., εμβαδού 300τ.μ.

►Ράμπα μπροστά από την αποθήκη φαρμάκων διαστάσεων 20,00*5,00 μ.,εμβαδού 100,00 τ.μ.

►Οικίσκο  γεφυροπλάστιγγας διαστάσεων 6,80*3,20 μ.,εμβαδού 21,76 τ.μ.

►Γεφυροπλάστιγγα διαστάσεων 18,00*3,00μ.

►Ιδιόκτητο οικόπεδο εντός του οικισμού του Προφήτη Ηλία στο οποίο υπάρχει πρατήριο τροφίμων και αποθήκη τα οποία και ενοικιάζονται.

►Επίσης  2 χιλ. Βόρεια από τις εγκαταστάσεις του Α.Σ. Προφήτη Ηλία διαθέτει  διαμορφωμένο χώρο απόσυρσης,32 στρεμμάτων και στο χώρο αυτό επίσης υπάρχει γραφείο για τη στέγαση της σχετικής επιτροπής.

 

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

►Ψυκτικά μηχανήματα για τέσσερις θαλάμους των 150 τ.μ. έκαστος και ένα  προθάλαμο 200 τ.μ.(ψυκτικά μηχανήματα με αμμωνία).

►Ένα Υδροκούλερ δυναμικότητας 6 τόννων/ώρα.

►Ένα Μηχανικό Διαλογητήριο-Συσκευαστήριο δυναμικότητας 10τόννων/ώρα.

►Ένα δειγματοληπτικό προδιαλογέα.

►Τέσσερα κλαρκ

►Εξοπλισμό γεφυροπλάστιγγας για 60 τόννους μηχανικό εξοπλισμό  και 12 τόννους ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

►Ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την μηχανογραφημένη λειτουργία του  λογιστηρίου (1 SERVER,3 περιφερειακές θέσεις εργασίας και 5 εκτυπωτές).

►Περίπου 10.000 τεμάχια ,πλαστικά κιβώτια για τη διακίνηση των αγροτικών   προϊόντων και 1.000 τεμάχια περίπου ξύλινες παλέτες.

►Περίπου 20.000 τελλάρα μιας χρήσεως.