Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προφήτη Ηλία-Ομάδα Παραγωγών, μέχρι σήμερα συγκεντρώνει τα προϊόντα των παραγωγών-μελών του.

Τα προϊόντα αυτά είναι ροδάκινα επιτραπέζια και συμπύρηνα, αχλάδια και δαμάσκηνα.

Τα παραπάνω προϊόντα μετά από διαλογή ,τυποποίηση και συσκευασία στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού προωθούνται ως εξής: α) απ’ ευθείας στην εσωτερική και εξωτερική αγορά από τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού , β)συντηρούνται και διατίθενται με τον ίδιο τρόπο, καθ’ όλη την εμπορική περίοδο, ανάλογα με τη ζήτηση και τις συνθήκες της αγοράς και γ)μεταποιούνται από τις βιομηχανίες μεταποίησης.

Κατά τη διάρκεια της εμπορικής περιόδου είναι συνεχής η παρακολούθηση της αγοράς και ανάλογα  με την πορεία της προσανατολίζεται και η πολιτική της διάθεσης των προϊόντων της Ομάδας.

Οι ποσότητες των προϊόντων που συγκεντρώνει η Ομάδα καθώς και οι προοπτικές κάθε προϊόντος έχουν ως εξής:

 

Α) ΡΟΔΑΚΙΝΑ

 

Αποτελούν το κυριότερο προϊόν της Ομάδας  η οποία   συγκεντρώνει  περίπου 6.000.000 κιλά συμπύρηνα,4.000.000-5.000.000 κιλά επιτραπέζια και 600.000 κιλά νεκταρίνια.

Τα   επιτραπέζια   ροδάκινα  και   νεκταρίνια   διατίθενται  νωπά   στην   εσωτερική  και εξωτερική αγορά σε μονόσειρα ξυλοκιβώτια ή σε  δίσειρα  πλαστικά  κιβώτια  των   10 κιλών.

Τα  συμπύρηνα  ροδάκινα  διατίθενται   για  μεταποίηση  στις   βιομηχανίες  φρούτων.

Οι ποικιλίες συμπύρηνων  ροδακίνων  που καλλιεργούνται είναι το Andross,Everts,   το Loadel κλπ.

Οι ποικιλίες επιτραπέζιων ροδακίνων που καλλιεργούνται είναι το Spring Grest,Maria Luiza,Red Haven,Sun Grest,Fayette , Robitoux κλπ.

Tέλος οι ποικιλίες νεκταρινιών που καλλιεργούνται είναι το Armking,May Grand,Red Gold , Ferlain κλπ.

 

Β) ΒΕΡΥΚΟΚΑ

Είναι το δευτερεύον προϊόν του Συνεταιρισμού με ετήσια παραγωγή που φτάνει τα 200.000 κιλά και διατίθεται στην εσωτερική και εξωτερική αγορά σε πλαστικά κιβώτια των 10 κιλών.

Η κύρια ποικιλία που καλλιεργείται είναι το βερύκοκο bebeco.

 

Γ) ΑΧΛΑΔΙΑ

Είναι  από τα λιγότερο σημαντικά προϊόντα για το Συνεταιρισμό με ετήσια παραγωγή που κυμαίνεται ανάμεσα στα 50.000 με 60.000 κιλά και διατίθενται στη βιομηχανία φρούτων για μεταποίηση.

 

Δ) ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

 

Το τελευταίο σε σημασία προϊόν του Συνεταιρισμού με ετήσια παραγωγή τα 30.000 με 40.000 κιλά και διατίθεται στην εσωτερική κατανάλωση.

 

3.ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

 

1.Προγραμματισμός της παραγωγής και προσαρμογή  της στη ζήτηση  από ποιοτική άποψη.

2.Συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση της παραγωγής των μελών του Συνεταιρισμού  και ανάπτυξη της εμπορικής αξιοποίησης των προϊόντων.

3.Μείωση του κόστους παραγωγής.

4.Προστασία του περιβάλλοντος.