Ο Α.Σ. Προφήτη Ηλία απασχολεί  τρείς (3) μόνιμους υπαλλήλους καθώς και έκτακτους υπαλλήλους συνεχούς απασχόλησης(Μάϊος-Σεπτέμβριος) ως  εξής:

 

  • ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1(μόνιμος)
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1(έκτακτος)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧ/ΣΗΣ 1(μόνιμος)
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ 1(έκτακτος)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ         2(έκτακτοι)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1(μόνιμος)
  • ΖΥΓΙΣΤΗΣ 1(έκτακτος)

 

Τα όργανα και οι υπηρεσίες του Συνεταιρισμού υποστηρίζονται από  Νομικό Σύμβουλο(Δικηγόρο),Τεχνικό Σύμβουλο(Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο) και από Οικονομικό Σύμβουλο(Οικονομολόγο).